Accounting & Financial Control

Als manager is het van groot belang om ‘in control’ te zijn en op tijd bij te kunnen sturen als dit nodig is. Betrouwbare en actuele informatie speelt hier de absolute hoofdrol in. De bruikbaarheid van stuurinformatie wordt voornamelijk bepaald door de kwaliteit van registratie. Met andere woorden: de basis moet op orde zijn!

Administratief werk wordt steeds verder geautomatiseerd. Naast meer efficiëntie is het doel hiervan om snel een volledig en foutloos inzicht te kunnen krijgen in alle transacties binnen een organisatie.  Hierdoor kan er meer tijd besteed worden aan controlling en daadkrachtiger bijgestuurd worden. In onze visie kan je alleen sturen op basis van de data als deze data te vertrouwen is. Dit begint op de werkvloer en het standaardiseren van de primaire processen is daarom cruciaal. Daarnaast is het van belang dat je duidelijk voor ogen hebt waar je op wilt gaan sturen: de output is leidend bij de vastlegging van de data. Te vaak komen wij bedrijven tegen waarbij deze basis onvoldoende op orde is.

De rol van Financial Control is vitaal voor elke organisatie. Het is de verbinding tussen registratie en rapportage. Het is de functie die rekening houdt met compliance en de basis is van working capital management. Zonder goede Financial Control heeft u geen betrouwbaar inzicht in de financiële resultaten van de organisatie.

Bluefield ondersteunt organisaties die de transitie willen maken om meer toegevoegde waarde uit Accounting & Control te halen.


Lees hier verder over onze diensten en producten.