CSRD begrepen? Leer nu ook over de EU Taxonomie

Kirill van der Velde
Kirill van der Velde
27 juni 2024
email

De nieuwe Europese wetgeving, de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), biedt bedrijven een unieke kans om hun transparantie te vergroten door ook niet-financiële aspecten te rapporteren. Veel bedrijven zijn inmiddels enthousiast begonnen, soms onder lichte druk, en realiseren zich nu dat meer wetgeving van toepassing is, zoals de EU Taxonomieverordening. In het volgende artikel gaan we daar verder op in.

"

De Taxonomieverordening werkt door middel van een classificatiesysteem. Bedrijfsactiviteiten worden geclassificeerd als ‘eligible’, ‘aligned’ of ‘not aligned’.

Hoe werkt de EU Taxonomie?

De CSRD verplicht bedrijven om transparantie te bieden in hun niet-financiële rapportages, waaronder milieuprestaties, sociale verantwoordelijkheid en governance-praktijken. Voor een diepgaander begrip van de CSRD en de specifieke vereisten, kun je ons andere artikel raadplegen.

De EU Taxonomie fungeert als een woordenboek en raamwerk voor wat wel en niet als duurzaam gelabeld mag worden.

De EU Taxonomie richt zich op zes primaire doelen

Dit betreft activiteiten die bijdragen aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen of het verhogen van de opname van deze gassen, in lijn met de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs.

Dit omvat maatregelen die de weerbaarheid tegen de huidige en toekomstige effecten van klimaatverandering verhogen, zowel voor de activiteiten zelf als voor mens, natuur en infrastructuur​.

Activiteiten onder deze doelstelling zorgen voor een efficiënt en duurzaam beheer van water- en mariene hulpbronnen, voorkomen vervuiling en ondersteunen de ecologische gezondheid van waterlichamen.

Dit doel bevordert activiteiten die bijdragen aan het verminderen van afval, het hergebruik van materialen en het sluiten van kringlopen om de impact op het milieu te minimaliseren.

Activiteiten die de uitstoot van verontreinigende stoffen naar lucht, water en bodem voorkomen of minimaliseren en de negatieve effecten op de gezondheid van mens en milieu beperken, vallen onder deze doelstelling.

Dit betreft activiteiten die de biodiversiteit bevorderen, ecosystemen beschermen en herstellen, en de negatieve impact op natuurlijke omgeving minimaliseren​.

De Taxonomieverordening werkt door middel van een classificatiesysteem. Bedrijfsactiviteiten worden geclassificeerd als ‘eligible’, ‘aligned’ of ‘not aligned’.

 

  • Eligible: De activiteit kan duurzaam zijn.
  • Aligned: De activiteit draagt daadwerkelijk bij aan ten minste één van de zes duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de EU, zonder schade aan andere doelstellingen te veroorzaken of mensenrechten te schenden.
  • Not aligned: De activiteit is niet duurzaam volgens de Taxonomieverordening.

De weg naar naleving van de Taxonomieverordening is straightforward

Bedrijven dienen vier essentiële stappen te doorlopen. Stap één vereist dat ze bewijzen dat hun activiteiten daadwerkelijk bijdragen aan een duurzame toekomst. Vervolgens moet worden aangetoond dat deze activiteiten geen negatieve impact hebben op andere belangrijke milieudoelstellingen. Deze beoordeling wordt gecombineerd met een analyse van de naleving van mensenrechten en diverse technische criteria.

 

Bij Bluefield doen we dit zo

  • Inventarisatie: We identificeren de NACE-codes die relevant zijn voor bedrijfsactiviteiten.
  • Toepassing: We koppelen de NACE-codes aan de lijst van economische activiteiten in de Taxonomieverordening en lichten de relevante activiteiten toe.
  • Beoordeling: We beoordelen of activiteiten een positieve impact hebben op ten minste één van de zes duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de EU.
  • Schadetoets: We beoordelen of uw activiteiten geen schade toebrengen aan de andere vijf duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.
  • Mensenrechten: We beoordelen of uw activiteiten geen mensenrechten schenden.
  • Overzicht: We stellen een overzicht op van uw OPEX, CAPEX en omzet per bedrijfsactiviteit, met een classificatie in ‘eligible’, ‘aligned’ en ‘not aligned’.

Conclusie

Het implementeren van de EU Taxonomieverordening kan complex lijken, maar door gestructureerd de juiste stappen te doorlopen, biedt het bedrijven waardevolle kansen om hun duurzaamheidsinitiatieven te versterken en transparantie te verhogen. Begin vandaag nog met de eerste stappen richting volledige naleving en profiteer van de voordelen van een duurzame bedrijfsvoering.

Ontmoet onze specialisten

Jouw succes is onze missie

Maak kennis met onze specialisten en bespreek jouw mogelijkheden.

arrow_back
arrow_forward
Bauke Blanken

Bauke Blanken

Consultant

Kirill van der Velde

Kirill van der Velde

Consultant

Mitch van Driel

Mitch van Driel

Consultant

Martijn Bras

Martijn Bras

Consultant

Wouter Adolfsen

Wouter Adolfsen

Consultant

Arnoud Rijpstra

Arnoud Rijpstra

Director