Transformeer je jaarafsluiting van verplichting naar kans

Mark Vianen
Mark Vianen
15 maart 2024
email

In een wereld vol data en toenemende compliance-eisen, wordt de jaarafsluiting vaak gezien als een verplichte opgave. Bij Bluefield zien we dit anders: de jaarafsluiting biedt juist een waardevolle kans voor reflectie, verbetering en communicatie.

Beschouw de jaarafsluiting als een natuurlijk moment om de kwaliteit en betrouwbaarheid van de financiële gegevens en processen te beoordelen en als een manier om de noodzakelijke inzichten structureel onderdeel te maken van je maandelijkse inzichten en sturing. Op deze manier kan de jaarrekening daadwerkelijk bijdragen aan het verhogen van de efficiëntie en het versterken van je organisatie.

Reflectie en optimalisatie in de jaarafsluiting

In een tijdperk van steeds complexere bedrijfsvoering kan de jaarafsluiting gebruikt worden als katalysator voor verbeteringen. Het is een kans om naast het terugkijken, waardevolle inzichten te verkrijgen, processen te beoordelen, systemen aan te passen en de organisatie naar een hoger niveau te brengen en voor te bereiden op toekomstige projecten. De jaarlijkse audit kan onthullen waar je staat en waar verbeteringen mogelijk zijn.

Meer dan cijfers alleen

Het jaarafsluitingsproces geeft waardevolle inzichten in de huidige staat van je organisatie en biedt handvatten om de operationele performance van je organisatie te versterken:

 

  • Operationele efficiëntie – Snelle en nauwkeurige afsluitingen laten zien dat je organisatie en haar processen betrouwbaar en effectief zijn.
  • Betrouwbaarheid van data – Controlebevindingen, of het ontbreken ervan, bevestigen de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van financiële registratie en controle.
  • Resultaten en prognose – Analyseer en verklaar eventuele verschillen tussen de resultaten in de jaarrekening en de eerdere verwachtingen en doelstellingen, met als streven het verbeteren van toekomstige prognoses.
  • Transparantie en communicatie – De jaarrekening en het jaarafsluitingsproces fungeren als communicatiemiddel voor zowel interne als externe belanghebbenden. Ze vergroten het inzicht en bieden de mogelijkheid om relaties met stakeholders en financiers te versterken en vertrouwen te bevorderen.

De voordelen

Zie elke jaarafsluiting als een kwaliteitsimpuls voor toekomstige rapportages. Door inzichten uit de jaarafsluiting te integreren in het maandelijkse afsluitingsproces kan een kwalitatieve verbeterslag worden doorgevoerd in de betrouwbaarheid van interne managementrapportages en de beslissingen van het management. Op deze manier draagt een jaarafsluiting en rapportage over het verleden daadwerkelijk bij aan het behalen van de doelstellingen in de toekomst. Een belangrijk aspect van de toegevoegde waarde van de financiële afdeling is het benutten van leerpunten en inzichten uit het auditproces en deze structureel borgen.

Bijkomend voordeel is dat een kwalitatief hoogwaardig afsluitingsproces leidt tot een goed planbare en daarmee kosten-efficiënte jaarrekeningcontrole. In tijden van schaarse controlecapaciteit en daarmee oplopende controlebudgetten is het aan jou om samen met de accountant te zorgen voor een realistische en haalbare planning. Hiermee voorkom je discussies over budgetoverschrijdingen, maar belangrijker wek je vertrouwen bij je accountant en verbeter je de vertrouwenspositie. Tevens is er meer tijd voor inhoudelijke discussies en wordt de toegevoegde waarde vanuit de controlerend accountant maximaal benut.

 

Kies voor kwaliteit

Bij Bluefield breiden we de traditionele auditondersteuning uit met een focus op toekomstige verbeteringen en succes. We werken nauw samen met jouw team om voor te bereiden op efficiënte audits, de interne organisatiekwaliteit continu te verhogen en zorgen voor een effectieve overdracht.

Zet je de jaarafsluiting in als een krachtig instrument voor bedrijfsverbetering, in lijn met je langetermijnstrategie. Ontdek hoe onze benadering de prestaties van je bedrijf kan versterken en transformeer je jaarafsluiting in een moment dat echt waarde toevoegt aan jouw organisatie.

Ontmoet onze specialisten

Jouw succes is onze missie

Maak kennis met onze specialisten en bespreek jouw mogelijkheden.

arrow_back
arrow_forward
Frank Korthout

Frank Korthout

Consultant

Mark Vianen

Mark Vianen

Director

Richard Lieberwerth

Richard Lieberwerth

Manager

Luc van Gils

Luc van Gils

Director

Benjamin Maas

Benjamin Maas

Consultant