De tijd dat ESG-factoren als losstaand onderwerp binnen de bedrijfsvoering behandeld kan worden is voorbij. Lange tijd werd ESG als separaat onderwerp gezien bij besluitvorming en financiële analyses. De klimaattransitie en uitgebreide Europese verslagleggingsregels zorgen ervoor dat organisaties ESG volledig moeten integreren in hun end-to-end processen en verslaglegging. De CFO en finance professionals moeten aan de slag!

Nieuwe Wetgeving

Naar aanleiding van het klimaatakkoord van Parijs heeft de EU de Green deal gepresenteerd. De Green Deal is een ambitieus plan om de Europese economie te transformeren naar een duurzame economie. Om dit te realiseren is er, naast veel publiekgeld, ook privaatgeld nodig.

De Europese Commissie heeft daarom een plan opgesteld om private geldstromen om te buigen naar duurzame technieken en bedrijven. Dit plan bestaat uit een breed pakket wet- en regelgeving dat maatregelen bevat om duurzaamheid te integreren in financiële regelgeving. Het moet transparantie en verslaglegging over duurzaamheid verbeteren en duurzame beleggingen bevorderen. Deze regelgeving raakt financiële instellingen, beursgenoteerde bedrijven, grote bedrijven en kleinere bedrijven die zich bevinden in de waardeketen van grotere bedrijven.

Meer dan compliance

Het belang van goede ESG-data en verslaglegging gaat verder dan alleen compliance. Het wordt cruciaal bij het vinden van nieuw kapitaal. Kapitaal wordt voordeliger als er sprake is van goede ESG-resultaten. Het kan moeilijker, duurder en in sommige gevallen zelfs onmogelijk worden om kapitaal aan te trekken als de ESG-resultaten slecht of onbekend zijn.

Een bedrijf dat beschikt over goede ESG-rapportages en deze ook kan delen met partners en klanten die zich in hun keten bevinden hebben een streepje voor bij selectietrajecten. Andere bedrijven moeten namelijk óók rapporteren over ESG en zijn daarmee afhankelijk van hun ketenpartners. Excellente ESG-informatievoorziening wordt daarom onmisbaar.

Finance verantwoordelijk

Het is niet langer toereikend om dit vraagstuk enkel bij de duurzaamheidsexperts van de organisatie neer te leggen. De CFO en finance professionals hebben een unieke positie om ESG in de bedrijfsvoering te integreren.

De ESG-informatie zal worden gecontroleerd door de accountant en moet daarom dezelfde kwaliteit krijgen als de financiële informatie in het jaarverslag inclusief ‘audit trail’. Nauwkeurige, actuele, toegankelijke en vergelijkbare informatie is namelijk alleen haalbaar met een geoptimaliseerde Business Excellence Hub en begint met correcte registratie van data in end-to-end processen. ESG moet daarom volledig geïntegreerd worden in de organisatie.

Finance zal een rol gaan spelen bij het identificeren en kwantificeren van de ESG gerelateerde financiële uitdagingen en kansen. Denk hierbij aan het berekenen van de potentiële kosten van koolstofemissies of de voordelen van energie-efficiëntie. Door dit te doen kunnen ze het bedrijf helpen beslissingen te nemen die zowel financieel als sociaal en ecologisch verantwoord zijn.

Bluefield kan in slechts drie stappen een hoogwaardige ESG-rapportagecyclus en dashboards inrichten om te voldoen aan de wettelijke eisen en duidelijk inzicht te geven aan alle stakeholders. Lees hier meer!