Audit en de noodzaak van Impact Analyses

Audit en de noodzaak van Impact Analyses

Veel ondernemingen zijn nog druk bezig met de accountantscontrole. Ik kan me voorstellen dat dit in deze onzekere tijden een grotere uitdaging is geworden. Een aantal vragen die bij mij opkomen zijn: Wat zijn de effecten op mijn organisatie, hoe gaat de accountant om met deze marktomstandigheden en kan er nog worden uitgegaan van het continuïteitsprincipe? 

Iedere organisatie heeft nu behoefte aan een degelijke impact analyse om alle effecten op korte en lange termijn inzichtelijk te krijgenDeze analyse geeft in ieder geval antwoord op o.a. de volgende vragen: 

  • Wat zijn de te verwachten scenarios voor vraaguitval en wat is de mogelijke impact? 
  • Wat gebeurt er met ons werkkapitaal? 
  • Wat kunnen mijn klanten doen op korte en langere termijn?  
  • Wat is de impact op mijn leveranciers? 
  • Hoe gaat het met de cashflow de volgende maanden? 
  • Wat is de waarde van mijn contracten? 
  • Wat gebeurt er met de waarde van onze activa en passiva? 
  • Hoe groot is ons risicoprofiel wat betreft medewerkers? 

Daarnaast is er nog de uitdaging van het thuiswerken, de beperkte beschikbaarheid van accountants en de wettelijke verplichting van tijdig deponeren. Voor elke financiële afdeling zijn de komende maanden doorslaggevend, uitdagend en waarschijnlijk stressvol.  

 

Wat kunnen we nu doen? 

Zowel op korte als op langere termijn is er een hoop onzekerheid. Dit biedt ook kansen en daarom is nu het moment om de stuurbaarheid en voorspelbaarheid van de eigen organisatie te vergroten.  

Een behendige organisatie kan zich snel aanpassen aan een veranderende markt, dit is belangrijker dan ooit! Informatievoorziening kan geoptimaliseerd worden en risico’s kunnen gemitigeerd worden.  

Wij hebben bij Bluefield als uitgangspunt dat wij nooit alleen de symptomen willen aanpakken. De enige manier om het maximale resultaat te realiseren en onnodige kosten te voorkomen is het implementeren van structurele verbeteringen. Weinig bedrijven hebben nu de behoefte om grote projecten voor de langere termijn op te zetten. Met zeer gerichte ondersteuning doen we daarom het maximale door ook direct structurele verbeteringen aan te brengen in het risk control framework.  

 

Impact Analyse 

Om bovenstaande vragen te beantwoorden moet er op korte termijn een impact analyse worden uitgevoerd. Dit doen wij door samen met de financial controller degelijke impairmentcalculaties te maken en financiële modellen op te stellen. Omdat wij graag structurele verbeteringen implementeren creëren wij hierbij een tailormade risk control framework die gebruikt kan worden als robuuste basis voor verdere beheersing.  

 

Audit Support 

Onze Accounting & Financial Control experts ondersteunen al jaren organisaties bij het optimaliseren van het jaarrekeningtraject en leveren maximale ondersteuning voor, tijdens en natuurlijk na een audit. Wij laten een gestroomlijnd auditproces achter zodat u toekomstige accountantscontroles efficiënt en met toegevoegde waarde zal doorstaan.   

Elke dag een beetje beter als het gaat om Accounting & Financial Control, wij ondersteunen graag! 

 

Join the finance transformation!