Focus is de sleutel tot succes

Volledige aandacht voor je strategische doelen, zonder uitzonderingen is daarbij van doorslaggevend belang. Om dit te realiseren implementeren wij samen met ambitieuze business leaders structurele verbeteringen in de bestuurbaarheid van hun bedrijf.

Wij zijn gespecialiseerd in het creëren van excellente stuurinformatie en efficiënte organisaties met robuuste systemen. Met ruim 100 experts combineren wij diepgaande kennis, brede ervaring en een onafhankelijke positie om naadloze integraties en strategische verbeteringen te bewerkstelligen.

We zijn hands-on, houden het eenvoudig, zijn benaderbaar en oprecht. Dit leidt tot ons uiteindelijke doel: Excellence!

Van jaarafsluiting naar strategische groeikans, Bluefield auditondersteuning

Bij Bluefield zien we de jaarafsluiting en audit niet als een routineklus, maar als een kans om strategische waarde te creëren. Onze diensten maken van jouw jaarafsluiting een instrument voor bedrijfsgroei en diepgaand inzicht.

Bluefield’s auditondersteuning versterkt jouw team tijdens de auditperiode met expertise en een gestroomlijnde aanpak. We werken nauw samen met de controlerende accountants om de integriteit en nauwkeurigheid van de financiële rapportage te waarborgen. Het produceren van consolidatiebestanden en het opstellen van jaarrekeningen zijn sleuteldiensten die wij bieden. Dit resulteert in een heldere en conforme financiële presentatie van het jaarverslag met indien van toepassing concrete verbeterinitiatieven.  Ons doel is om de auditfase te transformeren in een waardevol strategisch proces dat de basis legt voor toekomstige groei en succes.

Versterking in audit efficiëntie en inzicht

 • Nauwe samenwerking met de controlerende accountant

  Coördinatie en communicatie

  Wij fungeren als verlengstuk van jouw team, onderhouden directe communicatie met de controlerende accountant voor efficiënte audits.

  Proactieve aanpak

  Door onze proactieve benadering anticiperen we op vragen en behoeften van de accountant, waardoor de audit gestroomlijnd en zonder onverwachte vertragingen verloopt.

 • Voorbereiding en opstelling van financiële documenten


  Balansen en ondersteunende dossiers

  We stellen gedetailleerde en nauwkeurige balansen en ondersteunende dossiers samen die voldoen aan zowel nationale als internationale standaarden.

  Consolidatiebestanden

  Onze experts ontwikkelen heldere consolidatiebestanden die de financiële gegevens van meerdere entiteiten binnen jouw onderneming samenvoegen.

 • Opstellen van professionele jaarrekeningen


  Nauwkeurig en regelgevingsconform

  Wij garanderen nauwkeurige jaarrekeningen en in overeenstemming met de geldende regelgeving en standaarden.

  Analytisch en Inzichtelijk

  Onze jaarrekeningen bieden niet alleen een terugblik op het verleden, maar ook strategische inzichten die de toekomstige besluitvorming ondersteunen.

 • Implementatie van strategische bedrijfsvoering


  Financiële afsluiting als strategisch

  We benaderen de financiële afsluiting als een strategisch instrument dat continu bijdraagt aan het realiseren van jouw bedrijfsdoelstellingen.

  Risicobeheersing en compliance

  Onze aanpak zorgt voor een sterke nadruk op risicobeheersing en compliance, wat leidt tot versterkt vertrouwen bij stakeholders.

 • Efficiëntie en continuïteit in de auditprocessen


  Stroomlijnen van auditplannen

  We ontwikkelen en implementeren gestroomlijnde auditplannen om de efficiëntie van de financiële afsluiting te verhogen.

  Voortdurende ondersteuning

  Bluefield biedt gedurende het hele proces ondersteuning om eventuele knelpunten snel en adequaat aan te pakken.

De audit onze toegevoegde waarde

 • Jaarrekeningen en consolidatiebestanden

   

  Volledigheid en nauwkeurigheid

  Levering van volledige en nauwkeurige jaarrekeningen, waarbij we elke financiële verklaring en toelichting zorgvuldig verifiëren.

  Consolidatie-expertise

  Expert opstellen van consolidatiebestanden, waarbij we zorgen voor een naadloze integratie van financiële data van alle bedrijfsonderdelen, met inzicht in intercompany transacties en eliminaties.

 • Documentatie en dossierbeheer

   

  Audit-ready dossiers

  We organiseren en onderhouden alle benodigde documentatie zodanig dat deze audit-klaar is, wat zorgt voor een efficiënte controle door de accountant.

  Toegankelijkheid en transparantie

  Zorgen voor gemakkelijke toegang tot alle relevante financiële documenten en dossiers, met een hoge mate van transparantie.

   

 • Communicatie en coördinatie

   

  Brugfunctie

  Als liaison tussen jouw bedrijf en de accountant, faciliteren we alle communicatie en coördineren we de benodigde acties om het auditproces te versoepelen.

  Consolidatie-expertise

  Snel en adequaat reageren op verzoeken van de controlerende accountant, waardoor de audit zonder onnodige vertragingen verloopt.

 • Training en overdracht

  Capaciteitsopbouw

  We bieden trainingen om jouw personeel te ondersteunen in het begrijpen en uitvoeren van de benodigde processen voor een efficiënte jaarafsluiting.

  Overdrachtsdocumentatie

  Na afronding van de audit leveren we een overdrachtsdocument en evaluatie van het project om de kennis en processen binnen jouw organisatie te borgen.

   

 • Optimalisatie en advies

  Procesverbetering

  We identificeren mogelijkheden voor procesoptimalisatie om toekomstige audits efficiënter en effectiever te maken.

  Best Practices

  Adviseren over en implementeren van best practices in jouw financiële processen om de kwaliteit en controle van de financiële rapportage te verbeteren.

Maak kennis met onze experts