Blueprint implementation

Voor het managen van meerdere portfolio companies is het cruciaal om op afgesproken tijden de gewenste informatie te ontvangen op een manier dat de informatie te vergelijken is. Om te garanderen dat het reporting-pack gestandaardiseerd is, de voorspelbaarheid maximaal is en het werkkapitaal optimaal beheerst wordt, is een Blueprint een absolute must.

Samen met het management van de portfolio company wordt het Blueprintproject geĂŻnitieerd. De start van dit project is een QuickScan waarbij inzichtelijk wordt waar de organisatie nu staat en wat er moet gebeuren om de strategische doelen te kunnen bereiken. Dit wordt benaderd vanuit Accounting & Control met een focus op de end-to-end processen, inrichting en automatisering. De uitkomst van de QuickScan is een gedetailleerd projectplan om de gewenste situatie te kunnen bereiken. De vier belangrijkste producten van het Blueprintproject zijn de implementatie van een Accounting Manual, Control Framework, Reporting Framework en de Planning & Control Cycle.