Business Control & Analytics

Business control vervult een essentiĂ«le rol als link tussen het strategische en operationele niveau van een organisatie. Business control creĂ«ert transparantie en vergroot de voorspelbaarheid en interactie met de business. Business Control ondersteunt het management in het vertalen van strategische doelen naar concrete stappen en voorziet het management van goede en relevante informatie over de prestaties. Anders dan Financial Control is Business Control op de toekomst gericht. Business Control is interne consultancy, gespecialiseerd in de kansen en risico’s in kaart brengen, het verhogen van de effectiviteit en het verlagen van de kosten.

Door de opkomst van Business Intelligence & Analytics is de rol van Business Control steeds dynamischer en belangrijker aan het worden. Vanuit Bluefield hebben we de overtuiging dat de basis op orde moet zijn om toegevoegde waarde vanuit Business Control te krijgen. Dit betekent dat Accounting & Control goed moeten functioneren en end-to-end processen optimaal moeten zijn ingericht om te garanderen dat data betrouwbaar en accuraat is.

Hoe presteren we als organisatie ten opzichte van onze strategische doelen? De Planning & Control cyclus is misschien wel het belangrijkste onderdeel van het takenpakket van Business Control. Business Control analyseert en reflecteert samen met het management continu of de gestelde doelen gehaald gaan worden en of bijsturing noodzakelijk is. De bekende “Plan, do, check, act” aanpak is de lijfspreuk van Business Control.

Communicatief sterk zijn en op alle lagen in de organisatie kunnen schakelen is noodzakelijk om effectief Business Control uit te kunnen uitvoeren. De kracht van het sturen op operationele en financiële gegevens is de mogelijkheid om een volledig en juist beeld te krijgen van de organisatie en zodoende onderbouwde beslissingen te maken. Het is dan ook heel logisch dat Data Analytics onderdeel is van Business Control. Vooruitkijken is de standaard binnen elke organisatie. Bluefield ondersteunt ambitieuze organisaties bij het implementeren van Business Control op HPO-waardig niveau!


Lees hier verder over onze diensten en producten.