Business Control

Business Control is de verbindende factor tussen de verschillende facetten binnen een organisatie. Waar het management de strategische doelen opstelt en het werkveld bezig is deze te realiseren, staat Business Control in het midden om op de juiste manier de voortgang hiervan te rapporteren. Business Control kent de organisatie door en door en weet wat belangrijk is. Hierdoor is zij in staat om de strategische doelen meetbaar te maken (KPI’s) en aan de juiste personen te rapporteren. Met een goed functionerende Business Controller vergroot een organisatie haar voorspellend vermogen en wordt het management in staat gesteld om beter onderbouwde keuzes te maken en de organisatie op een doeltreffende manier aan te sturen.

Wat zijn de randvoorwaarden voor het efficiënt uitvoeren van business control? Wat gaan we doen met al die dashboards, KPI’s en rapportages?

De belangrijkste randvoorwaarde voor het gedegen uitvoeren van business control is de basis van de informatievoorziening. Indien de kwaliteit van registratie beperkt is, zal de input voor business control onbetrouwbaar en onvolledig zijn. Als organisatie kan je dan de vraag stellen: ”Houden we onszelf niet voor de gek?”

Bluefield brengt op een snelle manier de huidige conditie van uw Business Control in kaart en ondersteunt in het opstellen van een reporting framework en het implementeren van een werkende planning en control cyclus om zodoende op een snelle en effectieve manier uw Business Control naar hoger niveau te tillen.

Onze ervaren business controllers delen graag hun ervaring om uw organisatie verder te helpen!