Business Intelligence

Reporting shows what happened so far, Business Intelligence shows you why things happened

Wat is Business Intelligence?

Business Intelligence (BI) zorgt ervoor dat complexe besluiten genomen kunnen worden op basis van feiten. Anders dan reguliere rapportages, die over het algemeen laten zien wat er is gebeurd, laat BI zien waarom dingen gebeurd zijn. 

Goede BI geeft organisaties het vermogen om te voorspellen, beredeneren, abstract te denken, begrijpen, innoveren, leren, bij te sturen en doelstellingen te behalen door het gebruik van informatie.  BI maakt daarbij maximaal gebruik van de informatie uit aanwezige databronnen, zoals een ERP-systeem. Het is voor de gebruikers van belang dat de focus ligt op operationele en financiële informatie en niet op databases, tools en dashboards.

Aanpak van Bluefield

Elke organisatie heeft andere uitdagingen. Wij beginnen daarom elke opdracht met een BI-QuickScan. Dit doen wij om de volgende vragen te beantwoorden:

  • Welke informatie en databronnen zijn er beschikbaar?
  • Wat zijn de doelstellingen en KPI’s van de organisatie?
  • Aan welke stuurinfomatie is er behoefte, en op welk managementniveau?
  • Is de aanwezige informatie betrouwbaar, is er een ‘single source of truth’?

Afhankelijk van de uitkomst van de BI-QuickScan wordt de aanpak en doorlooptijd bepaald. Het uitgangspunt is om op zo kort mogelijke termijn de informatievoorziening naar een hoger niveau te krijgen.

Resultaat

Na de implementatie van BI door Bluefield heeft u door middel van een BI-tool op elk moment online toegang tot betrouwbare en actuele stuurformatie van uw bedrijf. Anders dan bij standaard rapportages bent u in staat om op een intuïtieve manier te analyseren wat de oorzaken van grote fluctuaties en deviaties zijn.

Meer weten wat BI voor u kan betekenen? Vraag hier geheel vrijblijvend een demo aan!