Implementing the next level in

Excellent Management Information
Accounting
Financial Control
Business Control
Business Intelligence
Process Optimization

Echte resultaten

Operationele & financiële stuurinformatie moet binnen 5 dagen beschikbaar zijn.

Gedetailleerde prognoses van hoge kwaliteit zijn altijd onderdeel van de Planning & Control Cyclus.

Duidelijke korte en lange termijn cashflow prognoses die accuraat zijn en elke periode beter worden.

Het beoogde resultaat is vaak vergelijkbaar maar omdat elk bedrijf unieke uitdagingen, kansen en doelen heeft is de weg ernaartoe altijd anders. Het creëren van een “single source of truth” is vaak de meest belangrijke stap in het behalen van deze resultaten.

Maatwerk

Het is belangrijk om eerst bedrijfsspecifieke uitdagingen, kansen en doelen in kaart te brengen. Wij starten de meeste verbeterprojecten daarom met een QuickScan. Een QuickScan rapport is gebaseerd op interviews met medewerkers en managers en kan binnen twee weken worden afgerond. Het is een nulmeting op de huidige kwaliteit van accounting, informatie en de interne organisatie. Elke QuickScan bevat een gedetailleerd projectplan waarin duidelijk wordt welke stappen de onderneming moet nemen om haar “next level” te bereiken.

Wij hebben drie expertise units ontwikkeld die samen elke uitdaging aankunnen.

Bluefield Accounting and financial control banner

Accounting & Financial Control

Accounting & Financial Control legt de basis voor elke onderneming. Excellente stuurinformatie is namelijk afhankelijk van de kwaliteit van registratie en interne controle. Ook is compliance en governance een steeds belangrijkere factor. Daarom richten onze experts op het creëren van accurate, complete en tijdige financiële informatie.

Main solutions

Audit Support
AuditScan, Audit Process Optimization, Audit Preparation.
Accounting & Financial Control Platform
The ultimate digital solution for complex Accounting & Financial Control challenges. It is a next level accounting manual, comparable to an internal Wiki. Facilitates the highest level of communication, data and compliance.
Financial Reporting
Compliance with banking and legislation requirements.
Risk Management
Identification, evaluation, prioritization and structural mitigation of risks.
Working Capital Management
Optimization of both the Cash to Conversion Cycle (C2C) and the predictive quality of the Short Term Cash Flow Forecast (STCF).
Bluefield business control and analytics banner

Business Control & Analytics

Met excellente Business Control kan je de leiding pakken! Wij zien Business Control als de navigator op een schip. Welke acties moeten we ondernemen om onze doelstellingen te behalen, en welke risico’s komen daarbij kijken? De business controller monitort, plant en wijzigt de koers als dit nodig is.

Main solutions

Business Control
Implementing Business Control as the business partner that accelerates the achievement of strategic goals.
Planning & Control Cycle
Creating the next level in steerability. It is the iterative process of planning, monitoring outcomes, assessing results, and making revisions. Plan-do-check-act!
Reporting framework
A workflow that efficiently generates high quality and relevant insights at every management level. The combination of context from the business, operational and financial information facilitates monitoring and understanding of business drivers. This facilitates early identification of risks and opportunities related to the strategic goals.
Data Analytics
A lot of insights are hidden in your data. Predictive analytics brings forecasting and informed decision-making to the next level.

 

Bluefield solutions and implementations banner

Solutions & Implementations

Een goedwerkend systeemlandschap is de ruggengraat van elke moderne organisatie. Deze expertise unit is gespecialiseerd in het optimaliseren van systemen, processen en data.

Main solutions

Business Intelligence
Implementation of high-quality BI Dashboards
ERP Selection
A proper functioning ERP that fully supports the business is of crucial importance. We support you in selecting the system that has the best fit for the characteristics and goals of your organization.
ERP Implementation & Support
It is important that an ERP supports the business processes optimally. The implementation should therefore not be seen as an IT Project. We work together with the technical implementation partner in order to minimize the demands on the organization and achieve the best results in the shortest possible time.
Business Process Optimization
Efficient processes through a combination of our best practices and lean six sigma principles.
Robotics Process Automation
Process automation increases the reliability, efficiency and quality of processes. By automating low-value repetitive tasks, employees can spend more time on adding value for customers and growing the business.