Join Successful Business Leaders

Door het optimaal afstemmen van het speelveld van processen, organisatie en systemen ontstaat maximale toegevoegde waarde vanuit de Finance Arena.

Afhankelijk van de huidige situatie en de gestelde doelen kan maximale toegevoegde waarde voor elke CFO en organisatie een andere betekenis hebben. Daarom ondersteunen wij CFO’s en hun teams met tailormade oplossingen voor het implementeren van het Next Level.

QuickScan

Binnen drie weken volledig inzicht in de huidige status van de gehele Finance Arena!

Door middel van interviews met relevante stakeholders en deskresearch krijgen we direct gedetailleerd inzicht in de robuustheid en toegevoegde waarde van Finance. Cruciaal hierbij is de samenhang en kwaliteit van de bouwstenen uit de Finance Arena: processen, mensen, en systemen.

De uitkomst van het onderzoek wordt afgezet tegen de strategische doelstellingen van de organisatie waardoor het direct zichtbaar wordt welke stappen er gezet dienen te worden. Op basis van onze jarenlange ervaring maken wij een gedetailleerde projectplanning die een belangrijk onderdeel is van het eindrapport.

De QuickScan is hierdoor uitermate geschikt om snel en efficiënt inzicht te verkrijgen in de stappen die gezet moeten worden om het Next level te behalen en maximaal rendement uit de Finance Arena te verkrijgen.

Bluefield heeft met een QuickScan de bouwstenen geleverd voor een verbeterprogramma. Hierbij hebben ze flexibel geschakeld naar onze behoeften en prioriteiten zonder de professionaliteit en doelstellingen uit het oog te verliezen.
CFO, Powersports Distribution Group

Change Management Approach

Wij leveren op elk project maatwerk op het gebied van verandermanagement. We hanteren een pragmatische benadering waarbij theoretische modellen zijn omgezet in praktische blauwdrukken die verandering tijdens elke fase van een project vergemakkelijken.
Verandering is een grote kans voor verbetering en innovatie. Verandering leidt echter ook vaak tot weerstand. De Bluefield Change Management Approach (CMA) is ontworpen om deze weerstand om te zetten door het creëren van ‘change agents’ en daarmee een basis neer te zetten voor een succesvolle verandering.

Project Management

Onze projectmanagementbenadering is gebaseerd op Prince2-Agile. Wij hebben deze benadering samen met onze ervaring gebundeld in onze standaardprojectbenadering.
Met deze benadering realiseren wij de best mogelijke kwaliteit met de hoogste toegevoegde waarde voor onze opdrachtgevers binnen de verwachte tijd.
Het combineren van de twee verschillende filosofieën zorgt voor optimale projectbeheersing en sturing.

 

Business Process Management

Het uitgangspunt van Business Process Management is het op de meest efficiënte en effectieve manier werken.

Dit wordt bereikt door het continu optimaliseren, standaardiseren en verder automatiseren van bedrijfsprocessen om de klant nog beter van dienst te kunnen zijn.

De projecten van onze Lean Six Sigma Black Belt gecertificeerde consultants zijn gericht op het vergroten van de klanttevredenheid, kostenreductie, verhoging van de productiviteit en het minimaliseren van fouten.

Performance Improvement

Niemand zit te wachten op een ingrijpende reorganisatie. Door maximale focus en beheersing van werkkapitaalbeheer is dit in veel gevallen ook niet noodzakelijk!
We behalen op zeer korte termijn indrukwekkende resultaten door optimalisatie van het complete speelveld: werkkapitaal, processen, data, systemen, rapportages en mensen.
Bluefield’s Performance Improvement levert structurele cashflow verbeteringen op zeer korte termijn. Lees hier meer.

Shared Service Centre (SSC)

Er zijn vele meningen over de nut en noodzaak van een SSC. Wij zijn ervan overtuigd dat een op maat gemaakt en degelijk geïmplementeerd SSC grote voordelen heeft voor bijna elke organisatie. Het inrichten van een SSC combineert het beste van decentralisatie en centralisatie. Het is een ‘Happy Island’ dat schaalvoordelen en vaardigheden benut door gemeenschappelijke processen en services te consolideren.

Backfill Support

Voor het behalen van de project doelstellingen is het uitermate belangrijk dat lijn- en project werkzaamheden gescheiden zijn. Bluefield biedt operationele ondersteuning tijdens een project voor optimale focus op het project.