Control Framework

De 9 pijlers van het Control Framework

Om daadkrachtig bij te kunnen sturen is betrouwbare en actuele stuurinformatie, die altijd toegankelijk is, een vereiste. Het Control Framework zorgt ervoor dat deze basis op orde is zodat een organisatie de stap kan maken naar effectieve Business Control. De afbeelding is een vereenvoudigde weergave van het iteratieve proces met negen pijlers dat wij het Control Framework noemen.