Join the Digital Transformation

Voor het behalen van de strategische doelstellingen is maximale ondersteuning en optimale flexibiliteit vanuit het systeemlandschap noodzakelijk. Systemen zijn nooit een doel op zich. Ze moeten de processen, mensen en doelstellingen van een organisatie optimaal faciliteren. Wij benaderen de digitale transformatie daarom vanuit bedrijfskundig perspectief met beperkte invloed vanuit IT.

De expertise Solutions & Implementations is gericht op het maximaal ondersteunen van ambitieuze organisaties die de uitdaging van de digitale transformatie zien als een prachtige kans en wordt daarom geleid door experts op het gebied van bedrijfsinrichting, verandermanagement, processen, data en systemen.

Bluefield is systeemagnostisch, zodat wij onafhankelijk advies kunnen geven.

Selection Support

De meest succesvolle ERP-implementaties hebben een zeer uitgebreide voorbereiding- en selectiefase. De behoefte van de organisatie moet altijd centraal staan bij een systeemselectie. Een logisch begin is daarom het in kaart brengen van de huidige processen en systemen. De pijnpunten en kansen uit deze analyse vormen in combinatie met de bedrijfsdoelstellingen de vereisten voor de selectie van een passend systeem. Tijdens dit proces creëren wij in de hele organisatie overeenstemming over de wensen en eisen van het nieuwe systeem.

Implementation Support

Systeemimplementaties zijn grote projecten met impact op de gehele organisatie. Onze bewezen aanpak creëert een systeemlandschap dat de organisatie maximaal ondersteunt en excellente stuurinformatie levert binnen afgesproken tijd en budget.  Dit doen wij door de brugfunctie tussen de technische dienstverlener en de organisatie in te vullen. Concreet betekent dit dat wij verantwoordelijkheid nemen voor (o.a.): projectmanagement, optimale end-to-end processen, verandermanagement, dataverrijking & migratie en het faciliteren van testen en training.

Revitalisation Support

Grote systeemimplementaties lopen nog te vaak vast. Om een goed eindresultaat te garanderen moet je direct ingrijpen. Met onze onafhankelijke positie en bedrijfskundige aanpak kunnen wij elk project weer op de rails krijgen.

Verandermanagement is de sleutel tot succes. De focus van een her-implementatie ligt daarom niet alleen op de technologie, maar ook op de mensen en processen. Door key-users vanaf de eerste fase actief te betrekken reduceren we risico’s aanzienlijk en wordt al vroeg in het proces draagvlak voor verandering gecreëerd.

IT Architecture & Process Assessment

Voor het behalen van de strategische doelstellingen is maximale ondersteuning en optimale flexibiliteit vanuit het systeemlandschap onmisbaar. Met het IT Architecture & Process Assessment vinden we antwoorden op de volgende vragen:

  • Is het huidige systeemlandschap schaalbaar?
  • Kan het huidige systeem de toekomstige uitdagingen faciliteren?
  • Hoe kunnen we de kwaliteit van de stuurinformatie naar een hoger niveau tillen?
  • Hoe ziet de ideale toekomstige situatie er uit?

In slechts drie weken voeren wij een assessment uit en stellen een concreet projectplan op waarmee zo snel mogelijk de gewenste situatie gerealiseerd kan worden.

Process Mining

Systeemlandschappen worden steeds complexer waardoor end-to-end processen meerdere systemen raken. Dit resulteert vaak in een gebrek aan overzicht op de procesprestaties. Met Process Mining analyseren, monitoren en verbeteren we complexe bedrijfsprocessen.

Project foto

Business Intelligence (BI)

Door alle relevante data te koppelen en te combineren in BI-dashboards is het mogelijk om met een paar muisklikken direct het verhaal achter de cijfers te ontdekken. Excellente stuurinformatie is relevant, volledig, juist, tijdig en accuraat.

Goed geïmplementeerde BI faciliteert dit met:

  • Real-time dashboards met relevante informatie door het combineren van meerdere en grote datasets.
  • Snelle inzichten op een intuïtieve manier door hoogwaardige visualisaties en data-analyse.
  • Betrouwbare informatie omdat handmatige handelingen en correcties overbodig zijn.
  • De mogelijkheid om zo gedetailleerd mogelijk in te zoomen.
  • Persoonlijke dashboards die voor iedereen binnen de organisatie aangepast worden aan de gewenste informatiebehoefte.
  • Schaalbaarheid en een groter aanpassingsvermogen door een minder gefragmenteerd systeemlandschap.

Wij benaderen BI-projecten vanuit een bedrijfskundig perspectief en niet vanuit de techniek want alleen met kennis van de bedrijfsdoelstellingen, processen en finance kan je excellente stuurinformatie realiseren. Lees hier meer!

Power BI Qlik Tableau Logo's

Transformation Readiness Scan

Denk jij na over het implementeren van een nieuw (ERP-) systeem? Met de Transformation Readiness Scan onderzoeken we of de organisatie klaar is voor de transformatie naar een nieuw systeem. Het bevat een gedetailleerd overzicht met concrete aanbevelingen om de gereedheid voor de transformatie te verbeteren. Hiermee verminderen risico’s en neemt de kans op een succesvolle implementatie toe. We onderzoeken vijf onderdelen: executive alignment, project governance, resource readiness, operationele readiness, technische readiness.

Professioneel, betrokken en oplossingsgericht. Het is een genoegen om met Bluefield samen te werken.
IT Project Manager, Kiwa Sweden