Enterprise Resource Planning

Een Enterprise Resource Planning (ERP) is een overkoepelend systeem dat de ruggengraat vormt van een modern bedrijfsproces. Een van de belangrijkste redenen om een nieuw ERP systeem te implementeren is een gebrek aan datakwaliteit, consistentie van rapportages en analyse mogelijkheden. Deze gebreken kunnen ontstaan bij het gebruik van meerdere losstaande systemen of een onvolledig werkende ERP. Een goed functionerend ERP systeem verbetert het gehele bedrijf dankzij een toename van transparantie, flexibiliteit en efficiëntie van bedrijfsprocessen. Dit resulteert in lagere kosten, een kortere doorlooptijd van orders, een hogere kwaliteit en een verbeterde klanttevredenheid. 

Bluefield’s aanpak

Omdat een ERP systeem het hele bedrijfsproces omvat en aangepast moet worden aan de unieke situatie van een bedrijf, is de (her)implementatie een uitgelezen kans om het gehele bedrijfsproces te optimaliseren of te herzien. Sterker nog, het nalaten van het verbeteren van het bedrijfsproces resulteert in een ERP systeem dat is afgestemd op een niet optimale situatie. Dit heeft als gevolg dat de kwaliteit en voordelen beperkt zijn. Dit is waarom Bluefield een ERP implementatie niet enkel benadert vanuit een ‘IT-perspectief’. Bluefield heeft hiervoor een sterk en divers team met specialisten op het gebied van o.a. Risk- & Processmanagent, Controlling & Reporting, Accounting & Consolidation, Treasury & Working Capital Management en Project- & Changemanagement die samen in staat zijn het beste resultaat neer te zetten.

Bij de start van elk project brengen wij met een QuickScan de huidige situatie in kaart. De specifieke QuickScan voor een ERP implementatie bestaat uit een kwalitatief onderzoek onder medewerkers waarbij de focus ligt op de samenwerking tussen mens en systeem. Daarnaast nemen wij de prestaties van het huidige systeem onder de loep door bijvoorbeeld de dataconversie, -analyse en -integriteit te checken. Hiermee proberen we de belangrijkste kansen en knelpunten in het bedrijfsproces en systeem te identificeren. Met deze informatie creëren we in samenwerking met verschillende stakeholders een situatie waar we naartoe willen werken. Het verschil overbruggen we door een projectplan met een inzichtelijke roadmap op te stellen.

De QuickScan waarbij we de bedrijfsprocessen optimaliseren valt dus in de beginfase van een project voordat de daadwerkelijke keuze en implementatie van een ERP wordt uitgevoerd. Dit vindt plaats in de onderstaande zes stappen.  In fase 0-3 stellen we, op basis van de geoptimaliseerde processen, vast waar een systeem aan moet voldoen, selecteren we de meest geschikte aanbieder en maken we een plan voor het afstemmen van de software op de verbeterde processen. In het tweede gedeelte voeren we dit plan uit en trainen we het personeel. Nadat het nieuwe systeem geïmplementeerd is blijven wij aanwezig om eventuele problemen op te lossen en het personeel te assisteren.

Resultaat

Een ERP implementatie haalt veel werk uit uw handen omdat wij aan het eind van de implementatie uw processen hebben geoptimaliseerd en waar mogelijk geautomatiseerd. Daarnaast kunt u beter sturing geven aan uw bedrijf omdat uw data accuraat, actueel, betrouwbaar en compleet is. Na Bluefield’s ERP implementatie heeft u dus de vrijheid om u volledig te richten op de ontwikkeling van uw business.