Focus is de sleutel tot succes.

Volledige aandacht voor je strategische doelen, zonder uitzonderingen is daarbij van doorslaggevend belang. Om dit te realiseren implementeren wij samen met ambitieuze business leaders structurele verbeteringen in de bestuurbaarheid van hun bedrijf.

Wij zijn gespecialiseerd in het creëren van excellente stuurinformatie en efficiënte organisaties met robuuste systemen. Met ruim 100 experts combineren wij diepgaande kennis, brede ervaring en een onafhankelijke positie om naadloze integraties en strategische verbeteringen te bewerkstelligen.

We zijn hands-on, houden het eenvoudig, zijn benaderbaar en oprecht. Dit leidt tot ons uiteindelijke doel: Excellence!

Wetgeving zet duurzaamheidsverslaggeving op de kaart

Consumenten, wetgevers, investeerders en ketenpartners leggen steeds meer nadruk op de duurzaamheid van bedrijven, producten en diensten. Duurzaamheid krijgt daardoor grotere impact op omzet en financieringsmogelijkheden. Zowel ondernemingen als financiële instellingen moeten transparanter worden en hun informatieverschaffing uitbreiden.

Wetgevers eisen vergelijkbaarheid en betrouwbaarheid van duurzaamheids-informatie. Zo moeten grote organisaties voldoen aan de ‘Corporate Sustainability Reporting Directive’ (CSRD) en de Taxonomieverordening.

Bluefield Sustainability levert in drie stappen een hoogwaardige ESG-rapportagecyclus, ingericht op basis van de CSRD en Taxonomieverordening, om te voldoen aan de wettelijke eisen en duidelijk inzicht te geven aan stakeholders.

Hoogwaardige ESG-rapportagecyclus

In drie weloverwogen stappen sturen we uw organisatie naar volledige naleving van de CSRD en Taxonomieverordening. We brengen de duurzaamheidsstatus helder in beeld via een dashboard en faciliteren eenvoudige rapportagedeling met alle stakeholders. Alle relevante ESG-data worden geregistreerd, het rapportageproces is maximaal gestandaardiseerd en geautomatiseerd, inclusief een volledige audit trail. Dit stelt de organisatie instaat om de ESG-rapportagecyclus zelfstandig uit te voeren en te onderhouden.

1.Dubbele materialiteit en Taxonomie

Ons CSRD Compass verheldert over welke onderwerpen uw organisatie dient te rapporteren door de belangrijkste duurzaamheidsonderwerpen te identificeren. Dit geschiedt via een grondige dubbele materialiteitsanalyse. We identificeren de economische activiteiten die in aanmerking komen van de Taxonomie.

2.Gap-analyse en actieplan

Gebaseerd op de rapportagevereisten en onderliggende data, ontwikkelen we een gap-analyse en stellen een gedetailleerd actieplan op voor naadloze implementatie.

3.Implementatie

Ons implementatieproject maakt de transitie van de huidige naar de gewenste situatie mogelijk, met een focus op het verfijnen van registratieprocessen en systemen. We introduceren een Plan-Do-Check-Act (PDCA)-cyclus en verzorgen intensieve trainingen om zelfvoorziening in het onderhoud en de actualisering van ESG-rapportages te waarborgen, die uiteindelijk aan de organisatie wordt overgedragen voor voortdurende zelfstandigheid.

Hoe wij waarde gaan leveren

 • Excellente compliant stuurinformatie

   

  Wij brengen rapportage vereisten in kaart met diepe expertise en vergelijken dit met de huidige registratie en rapportages. Zo stemmen we dit optimaal op elkaar af.

 • Excellente compliant stuurinformatie

   

  Onze specialisten combineren expertise, proceskennis en tooling om in korte tijd de duurzaamheid strategie vast te stellen en om compliant te worden.

 • Audittrail

   

  Hiervoor gebruiken wij de Bluefield “CSRD Compass” waarbij de verplichte data-points worden vastgelegd.

 • Hands-on hulp voor jullie medewerkers

   

  Met onze op maat gemaakte werksessies stellen we uw team in staat om stapsgewijs kennis op te doen en vooruit te komen. In een omgeving die inspirerend en productief is.

 • Nazorg

   

  Wij garanderen een gestroomlijnde overdracht van kennis, zodat uw team zelfstandig duurzaamheid binnen uw organisatie naar de Next Level kan brengen. Uiteraard bieden wij toegewijde ondersteuning voor continuïteit en optimalisatie op lange termijn.

Dubbele Materialiteitsanalyse en Taxonomieverordening

Diagnose fase: doorlooptijd gem. 8-12 weken*

 • Kick-off project

   

  Om alle betrokkenen te informeren en draagvlak binnen de organisatie te creëren.

 • Dubbele Materialiteitsanalyse

   

  Het in kaart brengen van de relevante thema’s en materiële onderwerpen voor de organisatie.

 • Taxonomieverordening

   

  Vastellen welke activiteiten onder de Taxonomieverordening vallen.

 • Bepaling Rapportagevereisten

   

  Vaststellen van de ESRS rapportagevereisten, wensen, databehoefte en datapunten.

Gap-analyse en actieplan

Design fase: doorlooptijd gem. 4 weken*

 • Gap-analyse

   

  Analyse tussen de huidige en de gewenste situatie, met een plan voor het overbruggen van de kloof.

 • Actieplan

   

  Een pragmatisch plan om ervoor te zorgen dat de organisatie voldoet aan de CSRD en Taxonomieverordening.