ESG Reporting

Consumenten, investeerders, ketenpartners en wetgevers hebben een groeiende interesse in de duurzaamheidsprestaties van bedrijven.  Actuele, betrouwbare en vergelijkbare ‘Environmental, Social and Governance’ (ESG) informatie wordt daarom steeds belangrijker en binnenkort zelfs verplicht. Goede ESG-data en verslaglegging helpt bedrijven om ook in de toekomst competitief te zijn. Actuele en accurate ESG-sturingsinformatie helpt bedrijven hun strategie en businessmodel aan te laten scherpen en tijdig te anticiperen op ESG-ontwikkelingen en kansen te benutten.

De EU introduceert de ‘Corporate Sustainability Reporting Directive’ (CSRD) en ‘Sustainable Finance Disclosure Regulation’ (SFDR). Als gevolg hiervan moeten zowel ondernemingen als financiële instellingen transparanter worden en hun informatieverschaffing uitbreiden. Om vergelijkbaarheid en betrouwbaarheid van de informatie te realiseren heeft de EU daarom duurzaamheidsrapportagestandaarden (ESRS) en een taxonomieverordening ontwikkeld waarin is vastgelegd welke economische activiteiten als ecologisch duurzaam gekwalificeerd mogen worden.

Aanpak voor Bedrijven (CSRD)

Bluefield levert in twee stappen een hoogwaardige ESG-rapportagecyclus, ingericht op basis van de ESRS en Taxonomieverordening, om te voldoen aan de wettelijke eisen en duidelijk inzicht te geven aan stakeholders.

Wat is het resultaat?

 • Visualisatie van ESG-status in een overzichtelijk dashboard
 • Geautomatiseerde en gestandaardiseerde externe ESG-rapportages met audit trail
 • ESG rapportagehandleiding
 • Toekomstbestendige tooling voor interne en externe ESG-rapportages
 • Selectie van relevante ESRS openbaarmakingsvereisten om aan CSRD te voldoen
 • Geoptimaliseerde ESG datastromen

 

De twee concrete stappen van onze aanpak zijn:

 • 1. ESG Scan

  Helderheid waarover de organisatie moet rapporteren en een duidelijk plan van aanpak. We brengen de relevante ESG-onderwerpen voor de organisatie in kaart en beoordelen de economische activiteiten op geschiktheid voor de taxonomie. Met een analyse de van building blocks (huidige processen, data en rapportages) kunnen we een concreet stappenplan maken voor implementatie.

 • 2. Implementatie

  Met het implementatieproject overbruggen we het gat tussen de huidige en gewenste situatie. Het belangrijkste onderdeel is het optimaal inrichten van registratieprocessen en systemen.

  We implementeren een rapportagecyclus en trainen de medewerkers om ervoor te zorgen dat de organisatie zelfvoorzienend wordt in het onderhouden en updaten van de ESG-rapportages.

Aanpak voor Financiële Instellingen (SFDR)

We creëren een dashboard die inzicht geeft in de duurzaamheidsperformance van de beleggingsportefeuille. Indien portefeuillebedrijven onder de CSRD-wetgeving vallen kan de relevante data direct geëxtraheerd worden uit de CSRD-rapportage. Het resultaat:

 • Rapportage waarmee aan de eisen van de SFDR kan worden voldaan
 • Fundmanagement heeft voldoende data om beleggingen te toetsen en kwalificeren als ‘ecologisch duurzaam’ of ‘duurzaam’
 • Fundmanagement kan rapporteren over het percentage (ecologisch) duurzame beleggingen
 • Portefeuillebedrijven kunnen op basis van templates op uniforme en veilige manier benodigde data aanleveren
 • Fundmanagement heeft inzage in de PAI-indicatoren (op asset- en portefeuilleniveau) en kan hierover rapporteren

Het SFDR-project bestaat uit drie onderdelen:

 • 1. ESG Data Diagnose

  • Analyse van de huidige (registratie)processen, ESG-data en rapportages
  • Fit-gap analyse op basis van SFDR, Taxonomie en behoefte stakeholders
  • Bepalen MVP samen met de stakeholders
  • Plan van aanpak
 • 2. Design & Deliver

  • Selectie van rapportagetool
  • Design registratieproces en templates
  • Design van Dashboard
  • Implementatie van tooling en registratieproces
  • Go-Live rapportagetool en dashboard
 • 3. Deployment

  • Training en hand-over aan gebruikers
  • Handleidingen voor fundmanagement en portfolio companies
  • Eindvalidatie van deliverables
  • Projectclosing & evaluatie

Meer weten?

Heb je vragen over ESG? Neem direct contact op met onze expert Wouter Adolfsen.