Volledige focus op je doelstellingen is belangrijker dan ooit. Excellente informatievoorziening en een efficiënte organisatie zijn hierbij onmisbaar.

Deze excellentie en efficiënte bereik je door de Finance Arena − de essentiële onderdelen van de financiële functie van een organisatie − te optimaliseren.  De Finance Arena bestaat uit: “building blocks” en “added value”.

Geoptimaliseerde building blocks faciliteren de dagelijkse werkzaamheden op een efficiënte en effectieve manier. Er zijn drie building blocks: process & policy, organisation & people en information & systems

De added value bestaat uit drie onderdelen die waardevolle analyses en inzichten creëren. Accounting, financial control en business control zorgen er samen voor dat er weloverwogen beslissingen genomen kunnen worden.

De onderdelen staan niet op zichzelf, het gaat om de samenhang. Een ontwikkeling bij één onderdeel heeft invloed op de andere onderdelen. Daarom moet de Finance Arena als geheel worden beheerd.

Maximale toegevoegde waarde ontstaat uit de perfecte afstemming van processen, data, systemen, rapportages en mensen.