Join the Finance Transformation

Al onze projecten zijn gericht op het creëren van excellente stuurinformatie. Verleg de focus op registreren en terugkijken naar anticiperen en voorspellen.

Een rapport en dashboard is zo goed als de kwaliteit van de data uit de end-to-end processen. Excellentie bereiken we daarom door de samenhang van processen, data, systemen, rapportages en mensen te optimaliseren. Het uitgangspunt hierbij is dat alle processen de strategische doelen volledig moeten ondersteunen.

Creëer maximale toegevoegde waarde uit finance door prestaties te verhogen op het gebied van accounting, control & reporting.

Accounting

Accounting legt de basis voor excellente stuurinformatie. Het op zo efficiënt mogelijke manier registreren van transacties door maximale standaardisatie, beheerste end-to-end processen en optimale automatisering is cruciaal.

Excellente stuurinformatie is namelijk afhankelijk van de kwaliteit van registratie en interne controle. Ook is compliance en governance een steeds belangrijkere factor. Onze experts creëren daarom accurate, complete en tijdige financiële informatie.

 • Accounting & Reporting Manual

  Een Accounting & Reporting Manual is er om werknemers te begeleiden bij het opstellen van periodieke rapportages. Het bevat

  • Algemene informatie die het financiële beleid van de organisatie vastlegt
  • Interpretaties en keuzes binnen het gekozen accounting & rapportagekader
  • Specifieke proces en boekhoudkundige begeleiding op basis van de rapporteringsstructuur van de groep

   

 • Closing & Consolidation

  De periodieke betrouwbare financiële basis voor interne en externe rapportages en analyses. Op basis van het verzamelen en combineren van gegevens vanuit de organisatiestructuur.

Control

Accounting zorgt voor juiste, volledige en tijdige registratie van financiële informatie. Financial control creëert hieruit vervolgens relevante en betrouwbare financiële rapportages zodat de organisatie verantwoording kan afleggen en bijgestuurd kan worden.

Met excellente Business Control kan je de leiding pakken! Wij zien Business Control als de navigator op een schip. Welke acties moeten we ondernemen om onze doelstellingen te behalen, en welke risico’s komen daarbij kijken? De business controller monitort, plant en wijzigt de koers als dit nodig is.

 • Working Capital Management

  Maximaal inzicht en controle over het werkkapitaal door relevante, betrouwbare en tijdige informatie.

   

 • Business Partnering

  De kracht van business control maximaal benutten door de vertaling van operationele performance naar financiële gevolgen, verwachtingen en aanpassingen. Door optimaal gebruik te maken van BI-tooling en een volwassen Planning & Control Cycle is business control het financiële geweten van de operatie.

 • Forecasting & Budgeting

  Op basis van operationele performance het inschatten van financiële gevolgen voor de komende maanden en welk effect dit heeft op het bijsturen of bijstellen van het budget.

 • Audit Support

  Audit Support legt de basis voor een efficiënt en soepel verlopend jaareinde proces en creëert daarmee duurzame toegevoegde waarde voor uw organisatie.

Reporting

Elk rapport en dashboard is zo goed als de kwaliteit van de data uit de end-to-end processen. Daarom kan je alleen met een bedrijfskundige aanpak excellente stuurinformatie realiseren. Relevante stuurinformatie realiseren gaat dus veel verder dan alleen het creëren van een dashboard.

 • Financial Reporting

  Een optimaal inzicht voor stakeholders in de financiële prestaties en gezondheid van de organisatie door betrouwbare rapportages, analyses en voorspellingen.

 • Statutory Reporting

  Het creëren van toegevoegde waarde uit wettelijk verplichte deponering van financiële en niet-financiële gegevens door beheersing van de Business Excellence Hub.

 • Environmental, Social & Governance (ESG)

  Consumenten, investeerders en ketenpartners leggen steeds meer nadruk op de duurzaamheid van bedrijven, producten en diensten. Als gevolg van nieuwe ESG-wetgeving moeten bedrijven transparanter worden en hun informatieverschaffing uitbreiden. Deze informatie moet actueel, vergelijkbaar en betrouwbaar zijn. Bluefield kan een hoogwaardige ESG-rapportagecyclus inrichten inclusief dashboards om te voldoen aan de wettelijke eisen en duidelijk inzicht te geven aan stakeholders. Lees hier meer!

 • Reporting Framework

  Met een cascaderend reporting framework kunnen de strategische doelstellingen naar meetbare indicatoren worden vertaald. Dit faciliteert excellente business control met relevante KPI’s voor elk managementniveau, land en business unit. Het hele framework wordt in een BI-systeem gecreëerd op basis van operationele en financiële ‘value drivers’.