Join the Finance Transformation

De Finance Transformation is het verleggen van de focus op registreren en terugkijken naar anticiperen en voorspellen. Om maximale toegevoegde waarde uit finance te creëren hebben we verschillende experts die samen elke uitdaging aankunnen: accounting, financial control & business control.

Business Control

Met excellente Business Control kan je de leiding pakken! Wij zien Business Control als de navigator op een schip. Welke acties moeten we ondernemen om onze doelstellingen te behalen, en welke risico’s komen daarbij kijken? De business controller monitort, plant en wijzigt de koers als dit nodig is.

 • Planning & Control

  Door het combineren van financiële en operationele data ontstaat de perfecte basis voor het behalen van de doelstellingen. Excellente processen en optimaal gebruik van data en systemen is noodzakelijk voor de Planning & Control Cycle.

 • Business Partnering

  De kracht van business control maximaal benutten door de vertaling van operationele performance naar financiële gevolgen, verwachtingen en aanpassingen. Door optimaal gebruik te maken van BI-tooling en een volwassen Planning & Control Cycle is business control het financiële geweten van de operatie.

 • Forecasting

  Op basis van operationele performance het inschatten van financiële gevolgen voor de komende maanden en welk effect dit heeft op het bijsturen of bijstellen van het budget. Door een excellente Finance Arena kan je snel anticiperen op veranderingen.

Financial Control

Accounting zorgt voor juiste, volledige en tijdige registratie van financiële informatie. Financial control creëert hieruit vervolgens relevante en betrouwbare financiële rapportages zodat de organisatie verantwoording kan afleggen en bijgestuurd kan worden.

 • Working Capital Management

  Maximaal inzicht en controle over het werkkapitaal door relevante, betrouwbare en tijdige informatie.

   

 • Financial Reporting

  Een optimaal inzicht voor stakeholders in de financiële prestaties en gezondheid van de organisatie door betrouwbare rapportages, analyses en voorspellingen.

 • Statutory Reporting

  Het creëren van toegevoegde waarde uit wettelijk verplichte deponering van financiële en niet-financiële gegevens door beheersing van de Finance Arena.

Accounting

Accounting legt de basis voor elke onderneming. Excellente stuurinformatie is namelijk afhankelijk van de kwaliteit van registratie en interne controle. Ook is compliance en governance een steeds belangrijkere factor. Daarom richten onze experts op het creëren van accurate, complete en tijdige financiële informatie.

 • Transaction Processing

  Het op zo efficiënt mogelijke manier registreren van transacties door maximale standaardisatie, beheerste end-to-end processen en optimale automatisering.

   

 • Accounting Operations

  Maximale focus op beheersing van de balans door optimale ondersteuning vanuit de processen en governance.

   

 • Closing & Consolidation

  De periodieke betrouwbare financiële basis voor interne en externe rapportages en analyses. Op basis van het verzamelen en combineren van gegevens vanuit de organisatiestructuur.