Join the Finance Transformation!

Join the Finance Transformation!

Het is tijd om het maximale rendement uit finance te halen! Terwijl ik deze zin opschreef besefte ik dat dit klinkt als een reclameslogan. Niets is minder waar, samen met mijn collega’s geef ik al meer dan 10 jaar invulling aan deze zin.

Een organisatie dient zich volledig te richten op het behalen van haar strategische doelen. Elk proces dat plaatsvindt, elke investering die gedaan wordt en alle uren van medewerkers binnen een organisatie dienen dan ook gericht te zijn op het ondersteunen hiervan. Ieder proces dat hier niet ten grondslag aan ligt is zinloos en leidt af van het werkelijke doel.

De meest effectieve processen, maximale ondersteuning door systemen, gemotiveerde en competente medewerkers en natuurlijk betrouwbare data zijn noodzakelijke ingrediënten om te kunnen sturen en de doelstellingen zo snel mogelijk te behalen.

 

Ondanks dat dit allemaal heel logisch klinkt zie ik bij veel organisaties het volgende:

  • Een volledige managementrapportage binnen vijf werkdagen ontbreekt;
  • Aandacht voor werkkapitaalbeheer is marginaal;
  • Systemen zijn suboptimaal ingericht en communiceren niet met elkaar;
  • Excel is de leidraad van iedere rapportage;
  • De focus ligt te veel op financiële data en business control is beperkt efficiënt door gebrek aan kwalitatieve operationele data;
  • Afdelingen binnen de organisaties fungeren als “eilandjes” met een eigen administratie en rapportages, realtime inzicht ontbreekt en er zijn weinig “facts behind figures”.

Deze symptomen zijn exact de reden dat we met Bluefield ambitieuze bedrijven projectmatig ondersteunen om het maximale uit finance te halen.

Dit doen wij door een unieke hands-on aanpak gericht op het optimaal afstemmen van processen, data, registratie, mensen en systemen.

Op basis van een QuickScan leggen we de huidige situatie vast en zetten deze af tegen de gewenste situatie. Hieruit volgt een projectplan gericht op het maximaal standaardiseren en automatiseren van accounting. De focus van financial control is volledig gericht op compliance en werkkapitaalbeheer. Rapportages worden volledig geautomatiseerd en geven realtime inzicht in operationele en financiële gegevens en business intelligence neemt een belangrijke plaats in voor analyses trends en prognoses. De focus van finance verschuift van registratie naar business control en de planning & control cycle.

Niet elke organisatie heeft de noodzakelijke finance transformatie van registreren naar anticiperen doorgemaakt en daar moet wat mij betreft een einde aan komen! Nu is het perfecte moment om samen met ons naar “the next level” te gaan en wij roepen dan ook iedereen op:

Join the Finance Transformation!

 

Remco Koopman