Performance improvement

Er zijn momenten dat direct ingrijpen in een organisatie noodzakelijk is. De redenen hiervoor zijn heel divers. Veelal heeft het te maken met incidenteel tegenvallende resultaten, structureel te hoge kosten en beperkte informatievoorziening. Een ongewenste situatie die heel vervelende en verstrekkende gevolgen kan hebben. Bluefield is gespecialiseerd om bedrijven structureel beter te maken door de transparantie en voorspelbaarheid van operationele en financiële informatie te optimaliseren. Belangrijk uitgangspunt is altijd dat het werk gedaan moet worden door gemotiveerde en competente medewerkers. Ook in een situatie van “underperformance” en stress is het draagvlak binnen de organisatie van essentieel belang.

Hard en direct ingrijpen op basis van gedegen operationele en strategische analyses en met oog voor de omgeving geeft niet alleen een veel beter resultaat maar ook een kortere doorlooptijd. Niet alleen bij de medewerkers van de onderneming maar juist ook bij aandeelhouders, banken, de fiscus en andere belanghebbenden. Hierdoor kunnen we in zeer korte tijd grote veranderingen doorvoeren op het gebied van herstructurering om kasstromen, resultaten en balansposities structureel te verbeteren.

Meer weten over onze unieke en effectieve aanpak, neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.