Planning & Control Cycle

In het hart van elke high performance organisatie staat de Planning en Control cylus. De P&C-cyclus is het middel om te waken over de realisatie van doelstellingen omdat het de organisatie instaat stelt om direct en daadkrachtig bij te sturen. Waar vroeger rapportages werden opgeleverd die deden denken aan een telefoongids zien we dat tegenwoordig de focus is verschoven van nice-to-know naar need-to-know. Er is steeds meer informatie beschikbaar maar weet je ook waar je op wilt sturen? Focus is belangrijk, zonder deze vraag te beantwoorden is het moeilijk om te filteren welke informatie relevant is en wordt ook het sturen erg lastig.

Bluefield ondersteunt bij het inrichten en verbeteren van uw P&C-cyclus. We richten ons hierbij op drie punten. Om te kunnen sturen op basis van informatie is het belangrijk dat deze informatie van hoge kwaliteit, betrouwbaar en actueel is. De registratie van informatie moet op orde zijn en vanuit verschillende informatiebronnen moet een ‘single source of truth’ gecreëerd worden. Voordat er gerapporteerd kan worden is het belangrijk om te onderzoeken waar de behoefte ligt en de relatie tussen prestatie indicatoren en strategische doelstellingen te onderzoeken. De derde stap is het inzichtelijk maken van informatie door middel van standaardisatie in rapportagesets en visualisatie middels BI-tooling.

Een gedegen Planning & Control Cycle voorkomt een overvloed aan complexe afspraken waar leidinggevenden de P&C-cyclus meer als invuloefening zien dan als sturingsmechanisme. Daarnaast leidt dit tot duidelijkere en overzichtelijkere rapportages, waardoor uw organisatie in staat is om snel te acteren middels de Deming kwaliteitscirkel (plan-do-check-act).