Facilitating a Smooth Exit

Een groot deel van ons werk bestaat uit projecten voor portefeuilleondernemingen met een participatiemaatschappij als belangrijke aandeelhouder. Deze projecten zijn gericht op integratie en ontwikkeling en resulteren altijd in meer efficiënte en (be)stuurbare ondernemingen. Dit bereiken we door zowel de interne organisatie als de informatievoorziening te optimaliseren.

Naast deze reguliere dienstverlening bieden we specifieke oplossingen aan voor de private equity-sector. Deze diensten zijn ontwikkeld in samenwerking met onze partners in de sector. Hierdoor zijn we goed op de hoogte van de eisen en standaarden in de sector. De combinatie hiervan met onze unieke kennis van de Finance Arena zorgt ervoor dat we samen de beste resultaten behalen in een relatief korte doorlooptijd.

Accounting & Control Assessment

Wanneer: acquisitie

Het Accounting & Control Assessment geeft glashelder inzicht in de kwaliteit, betrouwbaarheid en toegevoegde waarde van de beschikbare stuurinformatie. Het is daarom een unieke “Red Flag” analyse op Accounting & Control problemen en risico’s. Dit assessment kan in een week uitgevoerd worden door onze managing partner(s) met minimale inspanning van de organisatie.

Voordelen

  • Robuustheidsanalyse op de interne organisatie, resources en systemen.
  • Vroegtijdig inzicht in de kwaliteit en toegevoegde waarde van de  stuurinformatie.
  • Inzicht in de kwaliteit van Business Control.
  • Inzicht in de kwaliteit van Accounting.
  • Begin met een voorsprong aan de QuickScan en Blueprint Implementation.

Blueprint Implementation

Wanneer: portefeuilleonderneming

Bij het (be)sturen van meerdere portefeuilleondernemingen is het cruciaal om de gewenste rapportages tijdig te ontvangen en de cijfers met elkaar te kunnen vergelijken. De realisatie hiervan begint bij de juiste registratie van data in de bedrijfsprocessen. Onze Blueprint Implementation is dé oplossing voor deze uitdaging.

Met een QuickScan verkrijgen we eerst inzicht in de huidige situatie van zowel de bouwstenen als de samenhang van de Finance Arena. Binnen drie weken is er een compleet overzicht van alle risico’s en uitdagingen wat betreft systemen, processen en mensen. Het belangrijkste resultaat van deze QuickScan is een gedetailleerd Blueprint Projectplan. Hierin staan de stappen beschreven waarmee de organisatie zo snel mogelijk op het gewenste niveau kan komen.

De meest voorkomende onderdelen van een Blueprint Project zijn de implementatie van een:

  • Accounting & Control Platform
  • Control Framework
  • Reporting Framework
  • Planning & Control Cycle

Business Control Extraction Program (BCEP)

Wanneer: mogelijke exit

Het doel van deze dienst is om op zeer korte termijn gedetailleerde en consistente inzichten in de operationele en financiële prestaties van een portefeuilleonderneming te creëren. We bereiken dit door een Reporting Framework te creëren gebaseerd op huidige processen, data en systemen. Deze service is bedoeld voor portefeuilleondernemingen waarbij de operationele en financiële rapportages niet op het gewenste niveau zijn en er op korte termijn behoefte is aan gedetailleerde en betrouwbare informatie.

Exit Readiness Support

Wanneer: in aanloop naar een exit

De kwaliteit en beschikbaarheid van consistente en betrouwbare data is essentieel voor een succesvolle en soepel verlopende exit. Dit is voor een groot deel afhankelijk van de beschikbaarheid van de CFO. Bluefield ondersteunt de CFO’s, in voorbereiding op, en tijdens het due diligence proces. Wij zorgen ervoor dat alle relevante informatie beschikbaar is in de dataroom en alle openstaande verzoeken juist en tijdig worden afgehandeld.

Een goed gevoel om een partner te hebben die niet alleen deskundig advies geeft maar het ook implementeert en zich verantwoordelijk voelt voor het resultaat.
Rikkert Beerekamp Voormalig CFO Avedon Capital Partners