Join Successful Business Leaders

Business transformatieprojecten hebben een grote impact op de mensen binnen een organisatie. Daarom zijn onze Transformation Services consultants gespecialiseerd in het faciliteren van succesvolle transformaties binnen tijd en budget met aandacht voor mens en cultuur.

Insights

QuickScan

Binnen drie weken volledig inzicht in de huidige status van de gehele Business Excellence Hub!

Door middel van interviews met relevante stakeholders en deskresearch krijgen we direct gedetailleerd inzicht in de robuustheid en toegevoegde waarde van finance & reporting. Essentieel hierbij is de samenhang en kwaliteit van de bouwstenen uit de Business Excellence Hub: processen, data, rapportages, mensen, en systemen.

De uitkomst van het onderzoek wordt afgezet tegen de strategische doelstellingen van de organisatie waardoor het direct zichtbaar wordt welke stappen er gezet dienen te worden. Op basis van onze jarenlange ervaring maken wij een gedetailleerde projectplanning die een belangrijk onderdeel is van het eindrapport.

Accounting & Control Assessment

Bij een (mogelijke) acquisitie geeft het Accounting & Control Assessment glashelder inzicht in de kwaliteit, betrouwbaarheid en toegevoegde waarde van de beschikbare stuurinformatie. Het is daarom een unieke ‘Red Flag’ analyse op accounting & control problemen en risico’s. Dit assessment kan in een week uitgevoerd worden door ons senior leadership.

  • Robuustheidsanalyse op de interne organisatie, resources en systemen.
  • Vroegtijdig inzicht in de kwaliteit en toegevoegde waarde van de stuurinformatie.
  • Inzicht in de kwaliteit van Business Control.
  • Inzicht in de kwaliteit van Accounting.
  • Begin met een voorsprong aan de QuickScan en Blueprint Implementation.

Reporting Readiness

Bij een mogelijke exit creëert deze dienst op zeer korte termijn gedetailleerde en consistente inzichten in de operationele en financiële prestaties van een onderneming. Deze service is bedoeld voor ondernemingen waarbij de operationele en financiële rapportages niet op het gewenste niveau zijn en er op korte termijn behoefte is aan gedetailleerde en betrouwbare informatie.

Exit Readiness

Een gedegen voorbereiding is de basis voor een due diligence traject. De kwaliteit en beschikbaarheid van consistente en betrouwbare data is essentieel voor een soepele en succesvolle exit. Met Exit Readiness leggen wij in korte tijd de basis voor excellente informatie in de dataroom. Exit Readiness start bij voorkeur één jaar voorafgaand aan een exit, om ervoor te zorgen dat processen, data, systemen en rapportages op het gewenste niveau zijn.

Data Room Support

De kwaliteit en beschikbaarheid van consistente en betrouwbare data is essentieel voor een succesvolle en soepel verlopende exit. Dit is voor een groot deel afhankelijk van de beschikbaarheid van de CFO. Bluefield ondersteunt de CFO, in voorbereiding op, en tijdens het due diligence proces. Wij zorgen ervoor dat alle relevante informatie beschikbaar is in de dataroom en alle openstaande verzoeken juist en tijdig worden afgehandeld.

Integration

Blueprint Implementation

Voor succesvolle bedrijven met groeiambitie is schaalbaarheid van de finance organisatie absoluut noodzakelijk. Een uniform en toekomstbestendig systeemlandschap en standaardisatie van processen is de basis voor automatisering mogelijk en excellente real-time reporting. Onze Blueprint Implementation is dé oplossing voor deze uitdaging.

Met een QuickScan verkrijgen we inzicht in de huidige situatie. Het belangrijkste resultaat van deze QuickScan is een gedetailleerd Blueprint Projectplan. Hierin staan de stappen beschreven waarmee de organisatie zo snel mogelijk op het gewenste niveau kan komen.

Business Process Management

Het uitgangspunt van Business Process Management is het op de meest efficiënte en effectieve manier werken.

Dit wordt bereikt door het continu optimaliseren, standaardiseren en verder automatiseren van bedrijfsprocessen om de klant nog beter van dienst te kunnen zijn.

De projecten van onze Lean Six Sigma Black Belt gecertificeerde consultants zijn gericht op het vergroten van de klanttevredenheid, kostenreductie, verhoging van de productiviteit en het minimaliseren van fouten.

Performance Improvement

Bluefield’s Performance Improvement levert structurele cashflow verbeteringen op zeer korte termijn. Dit doen we door het maximaliseren van inzicht in de cashpositie en het optimaliseren van de Cash Conversion Cycle.

Projects

C-Level Services

Bij complexe projecten kunnen wij ons senior leadership tijdelijk inzetten op C-Level posities.

Project Management

Onze projectmanagementbenadering is gebaseerd op Prince2-Agile. Wij hebben deze benadering samen met onze ervaring gebundeld in onze standaardprojectbenadering.
Met deze benadering realiseren wij de best mogelijke kwaliteit met de hoogste toegevoegde waarde voor onze opdrachtgevers binnen de verwachte tijd.
Het combineren van de twee verschillende filosofieën zorgt voor optimale projectbeheersing en sturing.

Verandermanagement

Transformaties hebben een grote impact op mensen. Om deze reden zou verandermanagement een hoge prioriteit moeten hebben. De basis ligt in heldere en continue communicatie. Van projectinitiatie tot project delivery zou de focus vervolgens moeten liggen op het continu betrekken van stakeholders en hen door de verandering heen begeleiden. Bij een zorgvuldige benadering vergroot het de acceptatie van de transformatie.

Backfill Project Support

Voor het behalen van de project doelstellingen is het uitermate belangrijk dat lijn- en project werkzaamheden gescheiden zijn. Bluefield biedt operationele ondersteuning tijdens een project voor optimale focus op het project.

Bluefield heeft met een QuickScan de bouwstenen geleverd voor een verbeterprogramma. Hierbij hebben ze flexibel geschakeld naar onze behoeften en prioriteiten zonder de professionaliteit en doelstellingen uit het oog te verliezen.
CFO, Powersports Distribution Group