1. Analyse

We starten met een ESG Readiness Scan waarmee de status van de beschikbare ESG-informatie in kaart wordt gebracht. Met die basis creëren we een duidelijk projectplan waarmee de ESG-rapportagecyclus op het gewenste niveau kan worden gebracht.