1. ESG Scan

Helderheid waarover de organisatie moet rapporteren en een duidelijk plan van aanpak. We brengen de relevante ESG-onderwerpen voor de organisatie in kaart en beoordelen de economische activiteiten op geschiktheid voor de taxonomie. Met een analyse de van building blocks (huidige processen, data en rapportages) kunnen we een concreet stappenplan maken voor implementatie.