1. Diagnose & Design

  • Analyse van de huidige status van het systeemlandschap, data en relevante processen in kaart op basis van interviews en documentatie
  • Workshops om de wensen van c-level, managers en andere stakeholders voor data, reporting en benchmarking scherp te krijgen
  • Ontwerp van een reporting framework en dashboards op basis van de vastgestelde informatiebehoefte