1. ESG Data Diagnose

  • Analyse van de huidige (registratie)processen, ESG-data en rapportages
  • Fit-gap analyse op basis van SFDR, Taxonomie en behoefte stakeholders
  • Bepalen MVP samen met de stakeholders
  • Plan van aanpak