3. Deploy

  • Training van gebruikers
  • Overdracht van rapportages en databoek aan de product owner en stakeholders