Accounting & Reporting Manual

Een Accounting & Reporting Manual is er om werknemers te begeleiden bij het opstellen van periodieke rapportages. Het bevat

  • Algemene informatie die het financiële beleid van de organisatie vastlegt
  • Interpretaties en keuzes binnen het gekozen accounting & rapportagekader
  • Specifieke proces en boekhoudkundige begeleiding op basis van de rapporteringsstructuur van de groep