Business Partnering

De kracht van business control maximaal benutten door de vertaling van operationele performance naar financiële gevolgen, verwachtingen en aanpassingen. Door optimaal gebruik te maken van BI-tooling en een volwassen Planning & Control Cycle is business control het financiële geweten van de operatie.