Environmental, Social & Governance (ESG)

Consumenten, investeerders en ketenpartners leggen steeds meer nadruk op de duurzaamheid van bedrijven, producten en diensten. Als gevolg van nieuwe ESG-wetgeving moeten bedrijven transparanter worden en hun informatieverschaffing uitbreiden. Deze informatie moet actueel, vergelijkbaar en betrouwbaar zijn. Bluefield kan een hoogwaardige ESG-rapportagecyclus inrichten inclusief dashboards om te voldoen aan de wettelijke eisen en duidelijk inzicht te geven aan stakeholders. Lees hier meer!