Operational Readiness

Hoe sluiten de lokale processen aan bij de global template. Inzicht in de processen met volledigheid van omzet en registratie en een GAP-analyse om van de huidige situatie (IST) naar de gewenste situatie te komen (SOLL). Zijn risico’s en kwaliteit voldoende gewaarborgd?