Reporting Framework

Met een cascaderend reporting framework kunnen de strategische doelstellingen naar meetbare indicatoren worden vertaald. Dit faciliteert excellente business control met relevante KPI’s voor elk managementniveau, land en business unit. Het hele framework wordt in een BI-systeem gecreëerd op basis van operationele en financiële ‘value drivers’.