Working Capital Management

Working Capital Management (WCM) beslaat de relatie tussen kortlopende activa en kortlopende schulden van een bedrijf. Het is een activiteit waar geen enkele CFO meer omheen kan. Het doel van WCM is ervoor zorgen dat een onderneming haar activiteiten voort kan zetten door over voldoende kapitaal te beschikken wanneer aan de kortlopende schulden en de aankomende operationele kosten moet worden voldaan. Idealiter wordt het werkkapitaal teruggebracht tot een niveau waarbij er zoveel mogelijk kapitaal wordt vrijgemaakt zonder het risico van de onderneming substantieel te verhogen. Dit klinkt logisch, maar in hoeverre is dit haalbaar? Onderzoek wijst uit dat dit onderwerp hoog op de prioriteitenlijst van de meeste ondernemingen staat. Echter, in de praktijk blijft het vaak bij goede bedoelingen. Het onderwerp werkkapitaal krijgt incidenteel en beperkt aandacht in plaats van structureel en duurzaam. Dit is een gemiste kans. Onze werkkapitaalexperts gaan graag met u in gesprek om de grip op uw cash te optimaliseren.